فال تاروت کبیر یا فال تاروت بله و خیر
تبلیغات


ویژه سایدبار
پیج رنک سایت
تبلیغات

استخاره با قرآن تاروت استخاره با قرآن

فال تاروت بله و خیر | فال تاروت کبیر


فال تاروت کبیر بله یا خیر

نیت کرده و هفت کارت انتخاب کنید.

کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت  کارت فال تاروت 

فال تاروت کبیر | فال تاروت بله و خیر

به فال تاروت کبیر ، فال بله و خیر نیز گفته می شود.

در فال تاروت کبیر ، کارت هایی که برای انتخاب دارید از تعداد کمتری برخوردار است.

اما ممکن است برخی کارت ها به صورت صحیح و برخی به صورت وارونه برایتان انتخاب شود.

کارت هایی که در فال تاروت کبیر به صورت وارونه باز می شود معانی وارونه ای دارد ، مثلا اگر کارت ثروت به صورت وارونه باز شود حکم فقیر شدن را خواهد داشت ( فقط یک مثال است برای درک مطلب )

ماه ، ارابه ، کائنات ، پاپ بانو ، دیو ، خورشید ، درویش ، ستاره ، سلطان ، برج ، انتقال ، پاپ اعظم ، به دار آویخته ، استقامت و....

کارت هایی هستند که این فال به نام آنها نیز شهرت دارد ، مثلا می گویند فال کائنات ، فال خورشید ، فال ستاره ، فال ماه ، فال پاپ بانو که درواقع همه آنها هم درست هستند ولی

در مجموع این فال را اکثرا به نام فال تاروت کبیر یا فال تاروت بله و خیر می شناسند و فال تاروت 10 کارتی را نیز به فال تاروت صغیر شهرت یافته است.

فال تاروت کبیر درباره زمان گذشته ، زمان حال و زمان آینده حرفهایی برای گفتن دارد.

جالب است بدانید فال تاروت کبیر با تمام فال های تاروت متفاوت است چرا که یک کارت ممکن است وارونه ظاهر شده و تعبیر معکوس داشته باشد که در بقیه فال های تاروت بدین شکل نیست.

فال تاروت کبیر رایگان است ، همانطور که بقیه بخش های سایت به صورت رایگان در خدمت شماست.

فال تاروت